XI Turniej Drużyn Niezrzeszonych Powiatu Tureckiego w Piłce Nożnej

25 lipca 2010 roku na tuliszkowskim kompleksie boisk Orlika 2012 odbył się XI Turniej Drużyn Niezrzeszonych Powiatu Tureckiego w Piłce Nożnej.
Organizatorami turnieju było:
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
- Starostwo Powiatowe w Turk
- Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
Swój udział w turnieju zgłosiło 8 drużyn, które rozegrały mecze w grupach. Po fazie grupowej sytuacja wyglądała następująco:
Grupa A
1. Sarbicko gm. Tuliszków- 9 pkt
2. Marcjanów gm. Kawęczyn- 3 (6 strzelonych bramek)
3. Słodków gm. Turek- 3 pkt (4 strzelone bramki)
4. Władysławów II- 0 pkt
Grupa B
1. Tuliszków- 7 pkt
2. Władysławów I- 5 pkt
3. Kowale Pańskie gm. Kawęczyn- 4 pkt
4. Miłkowice gm Dobra- 0 pkt
Po fazie grupowej przyszedł czas na finały. Drużyny które zajęły pierwsze miejsca w grupie miały rozegrać mecz o 1 miejsce. Natomiast drużyny wychodzące na drugim miejscu rozgrywały mecz o 3 miejsce. Tym samym mecz o 3 miejsce rozegrały drużyny Marcjanowa i Władysławowa I. Mecz zakończył się wynikiem bezbramkowym i został rozstrzygnięty serią rzutów karnych, w których skuteczniejszą drużyną okazał się Władysławów I. To właśnie on zajął 3 miejsce w turnieju.
W finale spotkały się dwie drużyny gospodarzy, mianowicie Sarbicko i Tuliszków. Sarbicko w fazie grupowej strzeliło najwięcej, bo aż 9 bramek, natomiast Tuliszków był jedyną drużyną w fazie grupowej, która nie straciła bramki. Jedak ostatecznie to drużyna z Sarbicka zwyciężyła wygrywając z Tuliszkowem 3:1, a tym samym zdobywając główne trofeum.
W zwycięskiej drużynie Sarbicka grali: Przemysław Rybicki, Dominik Rybicki, Tomasz Raszewski, Łukasz Raszewski, Maciej Szczęsny, Andrzej Zajdel, Damian Nowak, Waldemar Zieliński, Mateusz Zakolski, Arkadiusz Laurenciak, Karol Kulig
Mecze sędziowali: Andrzej Wojtkowiak oraz Michał Gaj
Drużyna Sarbicka- I miejsce
Drużyna Tuliszkowa- II miejsce
Drużyna Władysławów 1- III miejsce
25 lipca 2010 roku na tuliszkowskim kompleksie boisk Orlika 2012 odbył się XI Turniej Drużyn Niezrzeszonych Powiatu Tureckiego w Piłce Nożnej.

Czytaj więcej...

Zakończenie rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej

13 czerwca 2010 roku odbyło się oficjalne zakończenie rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. Rozgrywki były prowadzone od 10 kwietnia. W rozgrywkach udział brało 8 drużyn, reprezentujących sołectwa oraz miasto Tuliszków. Były to:
Krępa, Zadworna, Wróblina, Grzymiszew, Sarbicko, Ogorzelczyn, Tuliszków A, Tuliszków B
Po rozegraniu 7 kolejek, ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco:
1. Sarbicko
2. Ogorzelczyn
3. Tuliszków B
4. Zadworna
5. Krępa
6. Tuliszków A
7. Grzymiszew
8. Wróblina
Podsumowaniem Ligi był mecz rozegrany pomiędzy zwycięską drużyną z Sarbicka przeciw drużynie złożonej z reprezentantów pozostałych 7 drużyn. Także w tym meczu drużyna z Sarbicka pokazała dominację, wygrywając 4:1.
Po podsumowaniu dokonanym przez Macieja Pieszaka, głównego organizatora przyszła kolej na wręczenie nagród. W imieniu burmistrza uroczystego wręczenia dokonał Tomasz Pałasz. Nagrodę odebrał kapitan drużyny z Sarbicka Przemysław Rybicki.
Wręczono również indywidualne nagrody. Tytuł najlepszego bramkarza otrzymał Maciej Górski z drużyny Zadworna.
Tytuł Króla Strzelców otrzymał Dawid Dominiak z drużyny Tuliszków B.
Prawdopodobnie już w sierpniu ruszy kolejna edycja ligi.
13 czerwca 2010 roku odbyło się oficjalne zakończenie rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego pn. Aktywizacja i Rozwój Fizyczny Dzieci Niepełnosprawnych

29 czerwca 2010 roku rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania publicznego p.n. Aktywizacja i Rozwój Fizyczny Dzieci Niepełnosprawnych. W konkursie wpłynęła jedna oferta ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Promyk z Tuliszkowa. Komisja po dokonaniu analizy formalnej i merytorycznej zaopiniowała pozytywnie ofertę burmistrzowi, a ten zatwierdził wnioskowaną kwotę.
Koszt całkowity realizacji zadania- 35.928,99 zł (100%)
Wnioskowana kwota dotacji- 6.000,00 zł (16,7%)
Pozostałe środki- 29.928,00 zł (83,3%)
W dniu 1 lipca podpisano umowę.
29 czerwca 2010 roku rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania publicznego p.n. Aktywizacja i Rozwój Fizyczny Dzieci Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na realizacje zadań publicznych

BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), § 7 ust. 2 załącznika uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr XXII/152/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy na rok 2009/2010 Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ww. ustawy na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Tuliszkowa w zakresie:
A. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych
1. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych
- na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę
– 6 000 zł, - termin realizacji zadania
– od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2010 r.,
- termin złożenia oferty – do godz. 10:00 dnia 19 czerwca 2010 r.,
- informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008 r. i 2009 r.
- na realizację tego samego rodzaju zadania udzielono dotacji
– w roku 2008 nie udzielono dotacji, w 2009 r. w kwocie 5 000 zł,
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 czerwca 2010 r. w sali nr 25 w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW

Czytaj więcej...

Gminny Turniej Tenisa Stołowego 2010

29 stycznia 2010 roku na sali sportowej w Tuliszkowie odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Zawodnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych do 40 lat i powyżej 40 lat.
Turniej rozpoczął się o godzinie 10:00 meczami eliminacyjnymi. W kategorii do 20 lat udział wzięło 20 zawodników. Zgłosili się:
Marcin Krucki, jarosław Gorgolewski, Karol Starczyński, Grzegorz Koniusz, Mikołaj Nowakowski, Damian Nowak, Michał Kruczkowski, Rober Konieczka, Karol Wesołowski, Paweł Lipowski, Marek Kalinowski, Adrian Borowski, Łukasz Raszewski, Tomasz Szczap, Bartosz Szczap, Piotr Radziemski, Mateusz Kruczkowski, Przemysław Pankowski, Marcin Poprawski, Tomasz Grześkiewicz.
Rozgrywki przeprowadzono metodą Pucharową. Mecz finałowy rozegrali Adrian Borowski oraz Damian Nowak.
Ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco:
1 miejsce- Adrian Borowski
2 miejsce- Damian Nowak
3 miejsce- Mikołaj Nowakowski
4 miejsce - Karol Starczyński
Wręczenia pucharów dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski. Wręczył również puchar dla Najmłodszego zawodnika turnieju, którym był Robert Konieczka.
O godzinie 14:00 do rozgrywek przystąpili zawodnicy w kategorii wiekowej 40+. W tej kategorii zgłosiło się 5 zawodników i byli to: Marek Siepka, Wojciech Małolepszy, Krzysztof Migała, Henryk Kalinowski, Tomasz Raszewski.
Rozgrywki zostały przeprowadzone metodą "każdy z każdym". Ostateczne wyniki przedstawiały się następująco:
1 miejsce- Marek Siepka
2 miejsce- Tomasz Raszewski
3 miejsce Wojciech Małolepszy
O ostatecznych wynikach zadecydował ostatni z meczy pomiędzy Markiem Siepką i Wojciechem Małolepszym.
Wręczenia Pucharów dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski, który nagrodził również najstarszego zawodnika turnieju, którym był Henryk Kalinowski.
29 stycznia 2010 roku na sali sportowej w Tuliszkowie odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Zawodnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych do 40 lat i powyżej 40 lat.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin