II Puchar Wielkopolski Oyama Karate w Kata w Tuliszkowie

W Sali Sportowej Zespołu Szkół w Tuliszkowie w sobotę 14.11.2009 r. odbył się II Puchar Wielkopolski Oyama Karate w Kata, których organizatorem był Turkowski Klub Karate. W zawodach udział wzięli zawodnicy m.in. z: Bydgoszczy, Konina, Łasku, Koła, Brudzewa, Grodźca, Tuliszkowa, Turku, Kramska i Kłodawy. Łącznie około 85 zawodników z Wielkopolski oraz Polski centralnej. Nasz Powiat reprezentowali zawodnicy Turkowskiego Klubu Karate i GKS „ Kasztelania Brudzew” z Turku, Brudzewa, Tuliszkowa.
Najpierw odbyły się eliminacje, gdzie, przy pomocy systemu punktowego, wyłoniono najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy walczyli o miejsca na podium. Po eliminacjach odbyła się przerwa, podczas której wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek. Następnie odbyły się walki półfinałowe, po których nastąpiło oficjalne otwarcie Pucharu Wielkopolski. Podczas tej ceremonii nastąpiło uroczyste uhonorowanie naszego Sensei Włodzimierza Rygierta przez zawodników, rodziców, przedstawicieli Powiatu Tureckiego oraz instruktorów naszego klubu z okazji XXX-lecia nieprzerwanego uprawiania sztuki karate. Na początku, instruktor Wojciech Szymański, długoletni współpracownik i przyjaciel naszego Sensei, w krótkim wystąpieniu scharakteryzował osobę naszego Sensei, jego działalność i wkład pracy oraz podziękował w imieniu wszystkich. Sensei Włodzimierz Rygiert nie krył swojego zaskoczenia i wzruszenia otrzymując, w ramach uznania i podziękowań od swoich uczniów, ozdobną replikę tradycyjnego miecza samurajskiego katana, gdyż była to niespodzianka przygotowana przez członków klubu, rodziców i instruktorów. Po oficjalnym otwarciu zawodów  rozpoczęły się walki finałowe. W tej fazie zmagań miał zastosowanie system pucharowy. Formy kata prezentowane były w parach, a o wyniku walki decydowali sędziowie poprzez podniesienie chorągiewki czerwonej lub białej. Rywalizacja była bardzo zacięta. Wszyscy finaliści prezentowali  wysoki poziom umiejętności. Szczególnie wiele przyjemności sprawiało obserwowanie najmłodszych uczestników Pucharu oraz posiadaczy pasów zielonych i brązowych – bardziej zaawansowanych technicznie. Dodatkową atrakcją zawodów była konkurencja Kobudo czyli kata z bronią rozgrywana z użyciem tonf (pałek) oraz Bo (długiego kija).
II Puchar Wielkopolski rozgrywany był według kategorii wiekowych: dzieci dziewcząt i chłopców, młodzików dziewcząt i chłopców, kadetów dziewcząt i chłopców, juniorów dziewcząt i chłopców, juniorów starszych dziewcząt i chłopców oraz Kobudo juniorów i juniorów starszych dziewcząt i chłopców.
Zwieńczeniem mistrzostw było ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród, zwycięzcy otrzymali piękne puchary oraz dyplomy, a także upominki rzeczowe z rąk zaproszonych Gości: Pana Tomasza Pałasza (Urząd Gminy i Miasta Tuliszków), Pani Katarzyny Szklanko-Pawlic (Rada Powiatu), Pana Cezarego Krasowskiego (Wójt Gminy Brudzew), Pana Roberta Siwka (stacja paliw Shellem), Pani Moniki Wągiel („Lewiatan” Tuliszków).Start naszych zawodników należy uznać za bardzo udany, widać rosnący poziom wyszkolenia w kategoriach najmłodszych zawodników, którzy podążają śladami naszych utytułowanych medalistów. Organizator Pucharu Wielkopolski – Turkowski Klub Karate  składa serdeczne podziękowania następującym instytucjom i firmom za pomoc i wsparcie: Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Urząd Gminy w Brudzewie, Starostwo Powiatowe w Turku, Sklep „Lewiatan” w Tuliszkowie, Stacja Paliw „Shellem” w Tuliszkowie, KWB „Adamów” SA w Turku, Przedsiębiorstwo Budowlane Art-Bud Andrzeja Rygierta, Cukiernia „Bezik” Zdzisława Jesiołowskiego, Zespół Szkół w Tuliszkowie, Unicorn T&T w Turku.
Kategoria: Dzieci dziewczęta
I miejsce – Anna Marucha (Turek)
II miejsce – Anna Maria Meier (Koło)
III miejsce – Sara Piaseczna (Turek)
III miejsce – Olga Dawicka (Turek)
Kategoria: Dzieci chłopcy
I miejsce – Jakub Purcel (Turek)
II miejsce – Szymon Kubiak (Turek)
III miejsce – Wiktor Malesza (Tuliszków)
III miejsce – Kamil Siwek (Tuliszków)
Kategoria: Młodzik dziewczęta
I miejsce – Natasza Nowak (Łask)
II miejsce – Sandra Reśkiewicz (Turek)
III miejsce – Patrycja Macudzińska (Tuliszków)
III miejsce – Angelika Łochowska (Łask)
Kategoria: Młodzik chłopcy
I miejsce – Igor Strzeliński (Brudzew)
II miejsce – Arkadiusz Wojewoda (Koło)
III miejsce – Jakub Majewski (Bydgoszcz)
III miejsce – Dawid Poraziński (Bydgoszcz)
Kategoria: Kadet dziewczęta
I miejsce – Karolina Lipowska (Łask)
II miejsce – Weronika Karolak (Łask)
III miejsce – Nina Kropidłowska (Koło)
III miejsce – Lidia Zalepa (Łask)
Kategoria: Kadet chłopcy
I miejsce – Kamil Zarzycki (Bydgoszcz)
II miejsce – Mateusz Szczerba (Łask)
III miejsce – Cyprian Hryniuk (Konin)
III miejsce – Bartosz Purcel (Turek)
Kategoria: Juniorki
I miejsce – Klaudia Malinowska (Łask)
II miejsce – Monika Lipińska (Brudzew)
III miejsce – Ewelina Lipińska (Brudzew)
III miejsce – Karolina Zielińska (Koło)
Kategoria: Juniorzy
I miejsce – Szymon Furmańczyk (Łask)
II miejsce – Sebastian Mrowicki (Turek)
III miejsce – Karol Łukaski (Koło)
III miejsce – Krystian Urzędowski (Brudzew)
Kategoria: Juniorki Starsze
I miejsce – Paulina Michalska (Łask)
II miejsce – Alicja Kozłowska (Turek)
III miejsce – Sandra Drąg (Łask)
Kategoria: Juniorzy starsi
I miejsce – Paweł Grzegorzewski (Łask)
II miejsce – Jakub Kujawa (Brudzew)
III miejsce – Mateusz Kurcoba (Brudzew)
III miejsce – Damian Matusiak (Grodziec)
Kategoria: Kobudo dziewczęta
I miejsce – Alicja Kozłowska (Turek)
II miejsce – Paulina Michalska (Łask)
III miejsce – Ewelina Lipińska (Brudzew)
III miejsce – Karolina Zielińska (Koło)
Kategoria: Kobudo chłopcy
I miejsce – Sebastian Mrowicki (Turek)
II miejsce – Karol Łukaski (Koło)
III miejsce – Krystian Urzędowski (Brudzew)
III miejsce – Jakub Kujawa (Brudzew)
Najmłodszy zawodnik Pucharu Wielkopolski – Szymon Kałużny (Tuliszków)
Najlepsza zawodniczka z Tuliszkowa – Patrycja Macudzińska
W Sali Sportowej Zespołu Szkół w Tuliszkowie w sobotę 14.11.2009 r. odbył się II Puchar Wielkopolski Oyama Karate w Kata,

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania pn. Aktywizacja i Rozwój Fizyczny Dzieci Niepełnosprawnych w 2009 r

2 listopada 2009 roku rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania pn. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych w 2009 r.
W konkursie wpłyneła jedna oferta, złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin "Promyk" na kwotę 5.000,00 zł. Komisja konkursowa rozpatrzyła ofertę, przedkładając burmistrzowi prośbę o przyznanie wnioskowanej kwoty. Burmistrz zarządzeniem przychylił się do prośby komisji konkursowej, przyznając Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin "Promyk" kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania pn. Aktywizacja i Rozwój Fizyczny Dzieci Niepełnosprawnych w 2009 roku.
Zarządzenie burmnistrza:
2 listopada 2009 roku rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania pn. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych w 2009 r.

Czytaj więcej...

Otwarcie Orlika 2012 w Tuliszkowie

14 października 2009 roku w Tuliszkowie odbyło się oficjalne otwarcie kompleksu boiskowego Orlik 2012. W związku z silnymi opadami deszczu, uroczyste otwarcie w ostatniej chwili przeniesiono z boiska Orlik do Zespołu Szkół w Tuliszkowie.
W otwarciu udział wzięli zarówno przedstawiciele władz krajowych jak i przedstawiciele lokalnego samorządu.
Rozpoczął Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Tuliszkowie i jednocześnie prowadzący całą uroczystość, Mirosław Rojek. Oficjalnego przywitania gości dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków, Grzegorz Ciesielski, który powitał wszystkich zaproszonych gości.
W skrócie nakreślił przebieg inwestycji oraz plany związane z rozbudową infrastruktury sportowej na terenie gminy Tuliszków, ze szczególnym uwzględnieniem sali sportowej przy Zespole Szkół w Tuliszkowie, której budowa zostanie rozpoczęta najprawdopodobniej jeszcze w tym roku i będzie trwała do 2011 roku. Wspomniał również o wmurowaniu aktu erekcyjnego sali sportowej, którego podpisanie miało nastąpić chwilę później.
Pobłogosławienia przybyłych gości oraz wszystkich uczestników uroczystości dokonał proboszcz parafii św. Wita w Tuliszkowie, ks. Stanisław Nowak.
Kolejnym punktem programu było wręczenie podziękowań, za pomoc i wsparcie w realizacji projektu. Otrzymali je z rąk Burmistrza Grzegorza Ciesielskiego oraz Przewodniczącego RM w Tuliszkowie Piotra Hryniuka, Irena Tomaszak-Zesiuk, Mariusz Kubiak z-ca kierownika Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Tomasz Pilarczyk z firmy Melbud.
Przewodniczący RM Piotr Hryniuk odczytał treść aktu erekcyjnego. Następnie burmistrz wraz z przewodniczącym RM dokonali odsłonięcia tablicy przedstawiającej mającą wkrótce powstać salę sportową. Sala o wymiarach 49m X 39m z widownią oraz pomieszczeniami socjalnymi i zapleczem, ma powstać tuż obok gimnazjum w Tuliszkowie.
Akt erekcyjny pod budowę sali sportowej podpisali: senator Ireneusz Niewiarowski, Poseł Irena Zesiuk, Doradca Wojewody ds. Euro 2012 Krzysztof Jarczyński, Mariusz Kubiak z-ca dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Kolenda zastępca Starosty Powiatu Tureckiego, ks. proboszcz Stanisław Nowak, Dyrektor ZS w Tuliszkowie Halina Wenc, Burmistrz Grzegorz Ciesielski, Przewodniczący RM Piotr Hryniuk.
Akt został włożony do tuby razem z wydaniem Rzeczpospolitej, tuliszkowskim monetami „Partnerkami”, banknotem 10 zł, monetą 1 zł oraz aktualnym zdjęciem terenu na którym powstanie Sala Sportowa.
Następnie zaproszeni goście wręczyli upominki oraz złożyli okolicznościowe przemówienia.
Po przemówieniach nastąpiła część artystyczna. Najpierw młodzież z gimnazjum zaprezentowała układ cheerleaderski przy muzyce dance. Następnie młodzież z Klubu Sportów i Sztuk Walk, klubu działającego aktywnie na terenie gminy Tuliszków, zaprezentowała karate Kyokushin.
Po tych pokazach wszyscy udali się na boisko Orlik, gdzie Senator Ireneusz Niewiarowski, Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk, Doradca Wojewody Krzysztof Jarczyński, Mariusz Kubiak Z-ca Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Marszałka, Przewodniczący RM Piotr Hryniuk, Burmistrz G. i M. Grzegorz Ciesielski oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Mateusz Pacholski uroczyście przecięli wstęgę, otwierając tym samym oficjalnie otwarcia kompleksu.
Orlik 2012 został również poświęcony przez proboszcza ks. Stanisława Nowaka, który jako pierwszy oddał strzał na bramkę, warto dodać iż celny.
Miejmy nadzieję, iż nowo otwarty Orlik 2012 rozpocznie nową erę w sporcie na terenie gminy Tuliszków.
14 października 2009 roku w Tuliszkowie odbyło się oficjalne otwarcie kompleksu boiskowego Orlik 2012. W związku z silnymi opadami deszczu, uroczyste otwarcie w ostatniej chwili przeniesiono z boiska Orlik do Zespołu Szkół w Tuliszkowie.

Czytaj więcej...

Konkurs pn. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych w 2009 r. na terenie gminy Tuliszków

Tuliszków, 15 września 2009 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania pn. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych w 2009 r. na terenie gminy Tuliszków
Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków
ogłasza otwarty konkurs ofert
na zlecenie realizacji zadań publicznych
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2009r.
Konkurs odbywa się na podstawie: art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3; ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r Nr 96; poz. 873 z późn. zm. oraz Uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr XXII/151/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2009 r.
1. W ramach konkursu przewiduje się wyłonienie ofert oraz powierzenie zadań na aktywizacje i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych, dotyczących organizacji zajęć pozaszkolnych, zajęć sportowych oraz rewalidacyjnych zgodnie z regulaminem zamieszczonym na www.tuliszkow.pl oraz dostępnym w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków
2. Na realizację zadań przeznaczono kwotę w wysokości 5 000 zł
3. Złożone oferty zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty przyjmowania ofert przez komisję, którą powołuje Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków. Konkurs zostanie rozpatrzony zgodnie z regulaminem konkursu zamieszczonym na www.tuliszkow.pl oraz dostępnym w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków
4. Terminy i warunki realizacji zadania:
Oferty należy składać w punkcie informacyjnym w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie. Pl. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków w terminie do 15 października 2009 r. do godziny 10:00 w kopercie z napisem „KONKURS OFERT: Realizacja zadania pn. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych 2009 r. na terenie gminy Tuliszków”.
Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 25 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, o godz. 12:00.
Termin realizacji zadania do 15 grudnia 2009 r..
Jako formę realizacji zadania przyjmuje się powierzenie zadania.
Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z podpisaną umową i rozliczone w terminie wskazanym w umowie.
5. W roku 2008 i 2009 nie realizowano zadań o podobnym charakterze w ramach konkursu ofert.
Tuliszków, 15 września 2009 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania pn. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych w 2009 r. na terenie gminy Tuliszków
Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków

Czytaj więcej...

Turniej Sołectw Gminy Tuliszków w Piłce Nożnej 2009

5 lipca 2009 roku na stadionie miejskim w Tuliszkowie odbył sięTurniej Sołectw Gminy Tuliszków w Piłce Nożnej 2009. Organizatorem turnieju był MGKS Tulisia Tuliszków oraz Gmina i Miasto Tuliszków.
W turnieju udział wzięło 6 drużyn, reprezentujących sołectwa: Tarnowa, Smaszew, Wróblina, Sarbicko, Zadworna i miasto Tuliszków.
Fazę eliminacyjną przeprowadzono w dwóch grupach. W pierwszej grupie znalazły się drużyny Sarbicka, Zadwornej i Tarnowej, a w drugiej drużyny Tuliszkowa, Wróbliny i Smaszewa. Z każdej z grup do fazy finałowej przechodziły dwie drużyny.
Tym samym w półfinale spotkały się drużyny Tuliszkowa i Zadwornej oraz Sarbicka i Smaszewa. Po zaciętej walce w półfinałach mecz o 3 miejsce rozegrały drużyny Zadwornej i Smaszewa. Zaskoczyła wszystkich ambitna postawa drużyny ze Smaszewa, która pomimo tego że nie była typowana na zwycięzce meczu, wygrała z Zadworną 3:2.
Finał pomiędzy drużyną Tuliszkowa i Sarbicka przebiegał bardzo dramatycznie. Długo utrzymujący się bezbramkowy wynik przerwała zdobyta przez Michała Gaja z drużyny Sarbicka bramka zdobyta pod sam koniec pierwszej połowy. W drugiej połowie udało siędrużynie z Tuliszkowa wyrównać, jednak zdecydowany atak drużyny Sarbicka i świetna obrona skutkowały zdobyciem jeszcze dwóch bramek. Tym samym ostateczny wynik finału 3:1 dla drużyny z Sarbicka pozostał niezmieniony.
Ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco:
1 miejsce Sarbicko- Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
2 miejsce Tuliszków- Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
3 miejsce Smaszew- Puchar Prezesa MGKS Tulisia Tuliszków
4 miejsce Zadworna
5 lipca 2009 roku na stadionie miejskim w Tuliszkowie odbył sięTurniej Sołectw Gminy Tuliszków w Piłce Nożnej 2009. Organizatorem turnieju był MGKS Tulisia Tuliszków oraz Gmina i Miasto Tuliszków.

Czytaj więcej...

Turniej Oyama Karate z okazji Dnia Dziecka

W Dojo Turkowskiego Klubu Karate 1 czerwca, odbył się Turniej z okazji Dnia Dziecka w Kata, w którym wzięła udział najmłodsza część członków Turkowskiego Klubu Karate. Startowało 52 zawodników reprezentujących sekcje w Turku, Tuliszkowie, Kłodawie, Przykonie i Grodźcu oraz sekcję Oyama Kasztelanii Brudzew, podzielonych na pięć kategorii. Na początku, systemem punktowym, wyłoniono po ośmiu ćwierćfinalistów spośród najliczniejszych kategorii – dzieci i dzieci starszych, a następnie we wszystkich kategoriach rozegrano bezpośrednie pojedynki systemem pucharowym. Wszystkie walki były mocno dopingowane oraz głośno oklaskiwane przez liczną rzeszę kibiców – rodziców, rodzeństwo oraz przyjaciół naszych zawodników. Podstawowy skład sędziowski na tych zawodach stanowili: Włodzimierz Rygiert – sędzia główny, Tomasz Adamkiewicz – sędzia centralny oraz Alicja Kozłowska i Marek Kruk – sędziowie boczni. W ramach obchodów Dnia Dziecka, również nasi juniorzy – już doświadczeni i utytułowani zawodnicy mogli sprawdzić się jako sędziowie, prowadząc walki finałowe w następującym składzie: Alicja Kozłowska – sędzia centralny, Paweł Wasiak i Sebastian Mrowicki – sędziowie boczni. Po zakończeniu pojedynków finałowych, wszystkie dzieci otrzymały słodki poczęstunek w postaci lodów oraz smacznych wypieków przygotowanych przez rodziców. Po poczęstunku nadeszła niecierpliwie oczekiwana ceremonia wręczania nagród – medali, dyplomów oraz upominków, która nie ominęła również tych, którym w tym dniu szczęście nie dopisało. Na zakończenie, wszyscy uczestnicy, wraz z rodzicami i instruktorami stanęli do wspólnej pamiątkowej fotografii. Turniej z okazji Dnia Dziecka był kolejną imprezą, która w miłej, choć rywalizacyjnej atmosferze, pozwoliła umocnić więzi rodziców, instruktorów oraz dzieci, które, na co dzień trenują w różnych sekcjach. Dziękujemy za okazaną pomoc i duże zaangażowanie w przygotowanie turnieju rodzicom: Arlecie Reśkiewicz, Emilii i Andrzejowi Maruchom, Dorocie Janiak, Urszuli Marek oraz Januszowi Purclowi. Turniej odbył się dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Turku i Urzędu Miejskiego w Turku.
Wyniki rywalizacji:
Kategoria dzieci: 1. miejsce – Anna Marucha (Turek)
2. miejsce – Igor Strzeliński (Kasztelania Brudzew)
3. miejsce – Kacper Bończak (Turek)
3. miejsce – Michał Forma (Przykona)
Kategoria dzieci starszych:
1. miejsce – Patrycja Macudzińska (Tuliszków)
2. miejsce – Sandra Reśkiewicz (Turek)
3. miejsce – Eryk Kasprzak (Grodziec)
3. miejsce – Adam Marucha (Turek)
Kategoria juniorów młodszych:
1. miejsce – Ewelina Lipińska (Kasztelania Brudzew)
2. miejsce – Kosma Kotschmarów (Tuliszków)
3. miejsce – Jakub Witkowski (Kłodawa)
3. miejsce – Przemysław Guźniczak (Grodziec)
Kategoria juniorów:
1. miejsce – Julian Kubiak (Kłodawa)
2. miejsce – Kamil Michałkiewicz (Kłodawa)
3. miejsce – Kamil Rudniak (Kłodawa)
3. miejsce – Mateusz Janiak (Turek)
Kategoria OPEN:
1. miejsce – Bartosz Purcel (Turek)
2. miejsce – Monika Lipińska (Kasztelania Brudzew)
3. miejsce – Brajan Hubiak (Turek)
3. miejsce – Eryk Strzeliński (Kasztelania Brudzew)
W Dojo Turkowskiego Klubu Karate 1 czerwca, odbył się Turniej z okazji Dnia Dziecka w Kata, w którym wzięła udział najmłodsza część członków Turkowskiego Klubu Karate.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin