Konkurs pn. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych w 2009 r. na terenie gminy Tuliszków

Tuliszków, 15 września 2009 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania pn. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych w 2009 r. na terenie gminy Tuliszków
Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków
ogłasza otwarty konkurs ofert
na zlecenie realizacji zadań publicznych
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2009r.
Konkurs odbywa się na podstawie: art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3; ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r Nr 96; poz. 873 z późn. zm. oraz Uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr XXII/151/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2009 r.
1. W ramach konkursu przewiduje się wyłonienie ofert oraz powierzenie zadań na aktywizacje i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych, dotyczących organizacji zajęć pozaszkolnych, zajęć sportowych oraz rewalidacyjnych zgodnie z regulaminem zamieszczonym na www.tuliszkow.pl oraz dostępnym w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków
2. Na realizację zadań przeznaczono kwotę w wysokości 5 000 zł
3. Złożone oferty zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty przyjmowania ofert przez komisję, którą powołuje Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków. Konkurs zostanie rozpatrzony zgodnie z regulaminem konkursu zamieszczonym na www.tuliszkow.pl oraz dostępnym w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków
4. Terminy i warunki realizacji zadania:
Oferty należy składać w punkcie informacyjnym w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie. Pl. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków w terminie do 15 października 2009 r. do godziny 10:00 w kopercie z napisem „KONKURS OFERT: Realizacja zadania pn. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych 2009 r. na terenie gminy Tuliszków”.
Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 25 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, o godz. 12:00.
Termin realizacji zadania do 15 grudnia 2009 r..
Jako formę realizacji zadania przyjmuje się powierzenie zadania.
Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z podpisaną umową i rozliczone w terminie wskazanym w umowie.
5. W roku 2008 i 2009 nie realizowano zadań o podobnym charakterze w ramach konkursu ofert.
Tuliszków, 15 września 2009 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania pn. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych w 2009 r. na terenie gminy Tuliszków
Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków

Czytaj więcej...

Turniej Sołectw Gminy Tuliszków w Piłce Nożnej 2009

5 lipca 2009 roku na stadionie miejskim w Tuliszkowie odbył sięTurniej Sołectw Gminy Tuliszków w Piłce Nożnej 2009. Organizatorem turnieju był MGKS Tulisia Tuliszków oraz Gmina i Miasto Tuliszków.
W turnieju udział wzięło 6 drużyn, reprezentujących sołectwa: Tarnowa, Smaszew, Wróblina, Sarbicko, Zadworna i miasto Tuliszków.
Fazę eliminacyjną przeprowadzono w dwóch grupach. W pierwszej grupie znalazły się drużyny Sarbicka, Zadwornej i Tarnowej, a w drugiej drużyny Tuliszkowa, Wróbliny i Smaszewa. Z każdej z grup do fazy finałowej przechodziły dwie drużyny.
Tym samym w półfinale spotkały się drużyny Tuliszkowa i Zadwornej oraz Sarbicka i Smaszewa. Po zaciętej walce w półfinałach mecz o 3 miejsce rozegrały drużyny Zadwornej i Smaszewa. Zaskoczyła wszystkich ambitna postawa drużyny ze Smaszewa, która pomimo tego że nie była typowana na zwycięzce meczu, wygrała z Zadworną 3:2.
Finał pomiędzy drużyną Tuliszkowa i Sarbicka przebiegał bardzo dramatycznie. Długo utrzymujący się bezbramkowy wynik przerwała zdobyta przez Michała Gaja z drużyny Sarbicka bramka zdobyta pod sam koniec pierwszej połowy. W drugiej połowie udało siędrużynie z Tuliszkowa wyrównać, jednak zdecydowany atak drużyny Sarbicka i świetna obrona skutkowały zdobyciem jeszcze dwóch bramek. Tym samym ostateczny wynik finału 3:1 dla drużyny z Sarbicka pozostał niezmieniony.
Ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco:
1 miejsce Sarbicko- Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
2 miejsce Tuliszków- Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
3 miejsce Smaszew- Puchar Prezesa MGKS Tulisia Tuliszków
4 miejsce Zadworna
5 lipca 2009 roku na stadionie miejskim w Tuliszkowie odbył sięTurniej Sołectw Gminy Tuliszków w Piłce Nożnej 2009. Organizatorem turnieju był MGKS Tulisia Tuliszków oraz Gmina i Miasto Tuliszków.

Czytaj więcej...

Turniej Oyama Karate z okazji Dnia Dziecka

W Dojo Turkowskiego Klubu Karate 1 czerwca, odbył się Turniej z okazji Dnia Dziecka w Kata, w którym wzięła udział najmłodsza część członków Turkowskiego Klubu Karate. Startowało 52 zawodników reprezentujących sekcje w Turku, Tuliszkowie, Kłodawie, Przykonie i Grodźcu oraz sekcję Oyama Kasztelanii Brudzew, podzielonych na pięć kategorii. Na początku, systemem punktowym, wyłoniono po ośmiu ćwierćfinalistów spośród najliczniejszych kategorii – dzieci i dzieci starszych, a następnie we wszystkich kategoriach rozegrano bezpośrednie pojedynki systemem pucharowym. Wszystkie walki były mocno dopingowane oraz głośno oklaskiwane przez liczną rzeszę kibiców – rodziców, rodzeństwo oraz przyjaciół naszych zawodników. Podstawowy skład sędziowski na tych zawodach stanowili: Włodzimierz Rygiert – sędzia główny, Tomasz Adamkiewicz – sędzia centralny oraz Alicja Kozłowska i Marek Kruk – sędziowie boczni. W ramach obchodów Dnia Dziecka, również nasi juniorzy – już doświadczeni i utytułowani zawodnicy mogli sprawdzić się jako sędziowie, prowadząc walki finałowe w następującym składzie: Alicja Kozłowska – sędzia centralny, Paweł Wasiak i Sebastian Mrowicki – sędziowie boczni. Po zakończeniu pojedynków finałowych, wszystkie dzieci otrzymały słodki poczęstunek w postaci lodów oraz smacznych wypieków przygotowanych przez rodziców. Po poczęstunku nadeszła niecierpliwie oczekiwana ceremonia wręczania nagród – medali, dyplomów oraz upominków, która nie ominęła również tych, którym w tym dniu szczęście nie dopisało. Na zakończenie, wszyscy uczestnicy, wraz z rodzicami i instruktorami stanęli do wspólnej pamiątkowej fotografii. Turniej z okazji Dnia Dziecka był kolejną imprezą, która w miłej, choć rywalizacyjnej atmosferze, pozwoliła umocnić więzi rodziców, instruktorów oraz dzieci, które, na co dzień trenują w różnych sekcjach. Dziękujemy za okazaną pomoc i duże zaangażowanie w przygotowanie turnieju rodzicom: Arlecie Reśkiewicz, Emilii i Andrzejowi Maruchom, Dorocie Janiak, Urszuli Marek oraz Januszowi Purclowi. Turniej odbył się dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Turku i Urzędu Miejskiego w Turku.
Wyniki rywalizacji:
Kategoria dzieci: 1. miejsce – Anna Marucha (Turek)
2. miejsce – Igor Strzeliński (Kasztelania Brudzew)
3. miejsce – Kacper Bończak (Turek)
3. miejsce – Michał Forma (Przykona)
Kategoria dzieci starszych:
1. miejsce – Patrycja Macudzińska (Tuliszków)
2. miejsce – Sandra Reśkiewicz (Turek)
3. miejsce – Eryk Kasprzak (Grodziec)
3. miejsce – Adam Marucha (Turek)
Kategoria juniorów młodszych:
1. miejsce – Ewelina Lipińska (Kasztelania Brudzew)
2. miejsce – Kosma Kotschmarów (Tuliszków)
3. miejsce – Jakub Witkowski (Kłodawa)
3. miejsce – Przemysław Guźniczak (Grodziec)
Kategoria juniorów:
1. miejsce – Julian Kubiak (Kłodawa)
2. miejsce – Kamil Michałkiewicz (Kłodawa)
3. miejsce – Kamil Rudniak (Kłodawa)
3. miejsce – Mateusz Janiak (Turek)
Kategoria OPEN:
1. miejsce – Bartosz Purcel (Turek)
2. miejsce – Monika Lipińska (Kasztelania Brudzew)
3. miejsce – Brajan Hubiak (Turek)
3. miejsce – Eryk Strzeliński (Kasztelania Brudzew)
W Dojo Turkowskiego Klubu Karate 1 czerwca, odbył się Turniej z okazji Dnia Dziecka w Kata, w którym wzięła udział najmłodsza część członków Turkowskiego Klubu Karate.

Czytaj więcej...

Spotkanie Karate

23 maja 2009 r. na terenie boiska sportowego w Tuliszkowie oraz w lasach Nadleśnictwa Turek odbyło się IX Spotkanie z Oyama Karate, w którym uczestniczyła około 40-osobowa grupa dzieci i młodzieży. Uczestnicy imprezy podzieleni zostali na dwie grupy. Młodsze dzieci bawiły się podczas gier i zabaw ruchowych, w czasie, których musiały sprostać różnorakim konkurencjom sprawnościowym. Pomimo zmęczenia rywalizacja była bardzo zacięta, a szala zwycięstwa ważyła się do ostatnie j konkurencji. Sportowej rywalizacji towarzyszyło dużo radości. W tym samym czasie grupa starsza uczestniczyła w treningu technik karate i zajęciach w siłowni na terenie Pawilonu Sportowego przy ul. Nortowskiej. Po krótkiej przerwie karatecy wyruszyli w kierunku tzw. bagien Tuliszkowskich. Po przejściu trasy i przybyciu na miejsce, na uczestników czekało ognisko, pyszne kiełbaski i napoje przygotowane przez rodziców i pana leśniczego Krzysztofa Gromadę. Wszystkim dopisywały świetne humory, zwłaszcza podczas konkursu z wiedzy o Oyama Karate i Turkowskim Klubie Karate. Z ogniem zwłaszcza w lesie należy bardzo uważać, co uświadomiła dzieciom akcja gaśnicza przeprowadzona przez Straż Leśną. Była to kolejna atrakcja przygotowana przez organizatorów, w której aktywny udział brali również uczestnicy imprezy. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki. Zajęcia te były dobrą okazją do tego, by połączyć przyjemne z pożytecznym, by umocnić więzi między dziećmi, trenerami i rodzicami. IX Spotkanie z Oyama Karate przygotowali i przeprowadzili instruktorzy: Włodzimierz Rygiert, Wojciech Szymański i Tomasz Adamkiewicz, a także rodzice: Emilia i Andrzej Marucha oraz Janusz Purcel. Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Tuliszkowie, Leśnictwu Tuliszków oraz sponsorom: Piekarnia P.P.H „ Konbag” S. Pietrzak i Wspólnicy Sp. Jawna w Tuliszkowie i Sklep „Lewiatan” w Tuliszkowie.
23 maja 2009 r. na terenie boiska sportowego w Tuliszkowie oraz w lasach Nadleśnictwa Turek odbyło się IX Spotkanie z Oyama Karate

Czytaj więcej...

Polska Biega- również w gminie Tuliszków

6 maja 2009 roku przez gminęTuliszków przebiegła sztafeta w ramach akcji "Polska Biega". Jednym z organizatorów akcji był Robert Korzeniowski, który w ten sposób promuje sport.
Trasa sztafety, która zaczynała się w Łęczycy a kończyła w Słubicach, przebiegała również przez gminę Tuliszków. Biegacze w ramach sztafety zrobili sobie chwilę odpoczynku w miejscowościach Grzymiszew i Tuliszków, gdzie byli gorąco witani przez młodzież. Jednym z uczestników sztafety był Tomasz Kucharski, dwukrotny mistrz olimpijski w wioślarstwie http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Kucharski
6 maja 2009 roku przez gminęTuliszków przebiegła sztafeta w ramach akcji "Polska Biega". Jednym z organizatorów akcji był Robert Korzeniowski, który w ten sposób promuje sport.

Czytaj więcej...

Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP

28 lutego 2009 r. w sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie odbył się Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej rużyn OSP z terenu Powiatu Tureckiego, którego organizatorem był Zarząd Powiatowy OSP oraz Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin